این لیست‌ها دائماً به‌روز می‌شوند. می‌توانید هر از چند گاهی به اینجا سر بزنید.

کتاب‌هایی که در حال مطالعه‌ی آن‌ها هستم:

۱- شرکت خلاقیت؛ (اد کتمول / ترجمه‌ی شورش بشیری)

۲- سواد روایت؛ (اچ. پورتر ابوت / تر جمه‌ی رویا پورآذر، نیما م. اشرفی)

۳- شکوفایی؛ (مارتین ای. پی. سلیگمن / ترجمه‌ی امیر کامکار و سکینه هژبریان)

۴- خودشناسی؛ (آلن دوباتن / ترجمه‌ی محمدهادی حاجی‌بیگلو)

کتاب‌هایی که در آینده‌ی نزدیک مطالعه خواهم کرد:

۱- خرده‌عادت‌ها؛ (جیمز کلییر / ترجمه‌ی زهرا صادقی)

۲- عادات و آداب روزانه‌ی بزرگان؛ (مِیسن کِری / ترجمه‌ی حسن کامشاد)

کتاب‌های پیشنهادی من برای مطالعه:

۱- قدرت لحظه‌ها؛ (چیپ هیث، دن هیث / ترجمه‌ی مرجان مَنِشی)

۲- ذهن فریبکار شما؛ (استیون نوولا / ترجمه‌ی اکبر سلطانی و مریم آقازاده)

۳- آخرین سخنرانی؛ (رندی پاش / مرجان متقی)

۴- تفکر انتقادی؛ (لیندا الدر، ریچارد پل / ترجمه‌ی اکبر سلطانی و مریم آقازاده)

۵- وضعیت آخر؛ (تامس ای. هریس / اسماعیل فصیح)

۶- ذهن کامل نو؛ (دنیل اچ. پینک / ترجمه‌ی رضا امیررحیمی)

۷- نوآفرینی؛ (آدام گرنت / ترجمه‌ی رضا رایان‌راد و محمدعلی شفیعا)

۸- ذهن و همه چیز (طرح‌واره‌هایی برای زیستن)؛ (مقصود فراستخواه)

۹- تجربه‌ی اوج (فراسوی سرخوشی)؛ (میهای چیکسنت‌میهای / ترجمه‌ی رضا علوی)

۱۰- عزم (قدرت اشتیاق و ثبات‌قدم)؛ (آنجلا داک‌ورث / ترجمه‌ی سیدسینا میرعربشاهی)

۱۱- روان‌درمانی چیست؟؛ (آلن دوباتن / ترجمه‌ی محمد کریمی)

کتاب‌هایی که زندگی من را تغییر داده‌اند:

۱- خودباوری در خلاقیت؛ (تام کِلی، دیوید کِلی / ترجمه‌ی مهدی کیامهر و مرتضی خضری‌‌پور)

۲- هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها؛ (مارک منسون / ترجمه‌ی میلاد بشیری)

۳- هفت عادت مردمان مؤثر؛ (استفان کاوی / ترجمه‌ی محمد آل‌یاسین)

۴- طرز فکر؛ (کارول دوک / ترجمه‌ی شهلا ثریاصفت)