ملال یعنی یک جای کار می‌لنگد و  باید دست‌به‌کار شویم.

همیشه قرار نیست سنگپای بالای کوه ارزشش بیشتر از الماس پیش پایمان باشد. ما گاهی اوقات فکر می‌کنیم که اگر چیزی دور از دسترس باشد، ارزش بیشتری دارد و با این طرز فکر مدام رویاپردازی می‌کنیم و در آرزوی سنگپاها، هر روز ار کنار الماس‌ها عبور می‌کنیم. چه بسا آدم‌هایی که یه عمر در حسرت سنگپا، الماس‌های زندگی‌شان را دفن کرده‌اند.