به بهانه سال جدید

«تحویل سال به پشتوانه‌ی دولت‌ها و تقویم‌ها و رسانه‌ها انجام می‌شود. اما تحویل حال را جز از خودمان نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم» محمدرضا شعبانعلی آغاز کردن همیشه برای ما جذاب بوده و هست. روزی که تصمیم می‌گیریم رژیم غذایی خود را آغاز کنیم و به تناسب اندام برسیم، لحظه‌ای که با خود عهد می‌بندیم رابطه‌ی […]

ادامه مطلب